• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
 • |
 •  SĐT
 •  : 02862921170
 •  
 • |
 • ACEconomy - Unlock Your Business           

ACE ACCOUNTING

ACE Accounting hỗ trợ giải pháp Kế toán theo chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) và các chuẩn kế toán của quốc tế, doanh nghiệp không cần phải dùng thêm một phần mềm Kế toán nào khác để xử lý các hóa đơn, chứng từ. 

ACE Accounting cho phép hệ thống kế toán kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán online. Dữ liệu luôn được đồng nhất và cập nhật nhanh chóng, kết hợp chặt chẽ với các phần mềm quản lý khác trong Odoo như ACE Sales, ACE Inventory, ACE Purchasing, ... tạo nguồn dữ liệu đồng nhất và giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý kinh doanh 

 
 

Cấu hình phù hợp với từng Doanh nghiệp

 • Cung cấp đầy đủ tất cả chức năng của từng phân hệ

 • Phân quyền người dùng

 • Giao diện đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng

 • Không giới hạn người dùng

Báo Cáo Tùy Biến Đặc Thù


 • ACE Accounting cung cấp đầy đủ bộ báo cáo theo hệ thống báo cáo chuẩn của kế toán Việt Nam.

 • Hỗ trợ thiết lập mô hình công ty Mẹ - con, doanh nghiệp ngoài việc xem báo cáo theo từng công ty riêng.

 • Cung cấp giải pháp hợp nhất số liệu giúp doanh nghiệp có thể phân tích tình hình hoạt động của từng công ty hoặc theo toàn group, tập đoàn.

Tự Động Hóa Quy Trình Hoạt Động


 • Tối ưu hóa mã nguồn để đảm bao việc vận hành tiêu tốn ít tài nguyên điện toán nhất

 • An toàn bảo mật dữ liệu

 • Tích hợp với tất cả các chức năng có sẵn của ACEconomy

 

Kế Toán Kho • Theo dõi chi tiết hàng tồn kho theo từng mặt hàng/ từng kho
 • Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO/bình quân gia quyền
 • Dễ dàng truy xuất nguồn gốc hàng hóa của từng nghiệp vụ phát sinh
 • Cảnh báo hàng tồn kho quá hạn, phân tích tồn kho theo từng thời điểm

Quản lý các khoản thanh toán


 • Thông báo khoản trả trước
 • Công nợ được theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, hợp đồng, hóa đơn, đơn hàng
 • Công nợ sắp đến hàng được hệ thống cảnh báo tự động bằng email theo một thời gian thiết lập sẵn
 • Phân nhóm tuổi nợ

Quản lý các khoản vay
 • Theo dõi các khoản vay: lãi suất vay, ngày đáo hạn, ... 
 • Hệ thống hỗ trợ thiết lập cảnh báo thời gian đến hạn đóng tiền lãi vay, tiền gốc, ...
 • Quản lý các khoản vay theo đối tượng cho vay, khế ước vay, hợp đồng vay

Danh mục tài khoản

Danh  mục tài khoản là nơi khai báo tài khoản kế toán, phục vụ cho hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.


Hệ thống ACE Accounting đã cài đặt sẵn mục tài khoản theo chuẩn kế toán Việt Nam (VAS). Người dùng cần bổ sung thêm tài khoản thì click Create


Journal

Tất cả các giao dịch kế toán đều được ghi nhận vào một sổ nhật ký/ journal. Journal dùng để phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ví dụ: Hóa đơn bán hàng tạo một nhật ký bán hàng/ Customer Invoice Journal, hóa đơn nhà cung cấp tạo một sổ nhật ký mua hàng/ vendor Bill Journal,...

Mỗi journal gắn với một trình tự/ sequence dùng để đánh số chứng từ, có thể thiết lập quy tắc đánh số cho từng journal.

Tùy theo từng loại sẽ xuất hiện ở những chứng từ khác nhau. Ví dụ: Customer invoices chỉ thấy những nhật ký có loại sale…

Clarico-Text-Image
Clarico-Image-Text

Bank Account

Bank Account dùng để khai báo tài khoản ngân hàng. Màn hình này sẽ hiển thị những Journal có type = Bank. Có thể tạo Bank Account trực tiếp tại màn hình này hoặc tạo từ màn hình Journal. Nếu tạo trực tiếp từ màn hình này sẽ hiển thị bên Journal Account và tự động sinh ra tài khoản kế toán trong danh mục tài khoản (Chart of Account) tương ứng với tài khoản ngân hàng.

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ ERP

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

ACEconomy - Unlock Your Business!