• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
 • |
 •  SĐT
 •  : 02862921170
 •  
 • |
 • ACEconomy - Unlock Your Business           

ACE HRM

Không chỉ đơn giản là phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên, ACE HRM cung cấp các nghiệp vụ chuyên sâu giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian làm việc của nhân viên, tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

 

 
 

Giao diện thân thiện

Đầy đủ tính năng


Báo cáo quản trị

Clarico-Picture

ACE Recruitment

Các chức năng của ACE HRM cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình tuyển dụng riêng của mình, sàng lọc hồ sơ ứng viên bằng bảng câu hỏi online và dễ dàng quản lý trạng thái phỏng vấn của các ứng viênQuy Trình Tuyển Dụng

 • Lập kế hoạch tuyển dụng

 • Thiết lập bảng mô tả nội dung vị trí cần tuyển dụng

 • Lập bộ câu hỏi phỏng vấn

 • Theo dõi hồ sơ dự tuyển

 • Xây dựng một cơ sở dữ liệu các kĩ năng theo chỉ mục của từng ứng viên

 • Chấm điểm phỏng vấn

 • Phê duyệt phỏng vấn và tuyển dụng


Xây Dựng Chiến Dịch Tuyển Dụng

Sử dụng chế độ xem Kanban và tùy chỉnh các bước của quá trình tuyển dụng riêng theo từng Doanh Nghiệp: Sơ Tuyển, buổi phỏng vấn đầu tiên, buổi phỏng vấn thứ hai, đàm phán, ... Nhận số liệu thống kê chính xác về đường dẫn tuyển dụng của Doanh nghiệp. Nhận báo cáo để so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau trên các kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài, có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch và chiến lược tuyển dụng dựa trên sự so sánh này.


Tích Hợp Cuộc Khảo Sát Trực Tuyến/ Trực Tiếp

Sử dụng thiết kế của các bản khảo sát phù hợp với câu hỏi để tạo ra quy trình tuyển dụng của riêng  từng Doanh Nghiệp. Yêu cầu các ứng viên phải điền vào các bản khảo sát trực tuyến hoặc yêu cầu người phỏng vấn sử dụng nó trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp.

      ACE Employees

      MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ RÕ RÀNG

      Mọi thông tin quan trọng của từng phòng ban được xử lý trong nháy mắt. Giới hạn khả năng hiển thị thông tin nhân viên, chỉ cung cấp công khai các thông tin cơ bản cần thiết cho toàn bộ đội ngũ nhân viên như danh bạ, sđt, chức vụ, phòng ban... Nhận các thông báo đối với bất kỳ đơn xin nghỉ phép, yêu cầu phân bổ, hồ sơ xin việc, thẩm định mới cũng như các yêu cầu công việc khác của nhân viên.

      •  Đầy đủ tiểu sử của nhân viên
      •  Cập nhật thông tin nhân viên
      •  Ghi nhận thế chân nhân viên
      •  Ghi nhận thế chân nhân viên
      •  Quản lý, thống kê ngày phép
      •  Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm
      •  Tính lương nhân viên, thuế TNCN
      Clarico-Text-Image-2

      ACE Expenses

      ACE HRM sẽ cung cấp một quy trình chuẩn mực, linh hoạt cho việc quản lý chi phí theo nhân viên, bộ phận

      Với vai trò người quản lý

      • Theo dõi các khoản chi phí trong bộ phận đang phụ trách.

      • Chấp thuận hoặc từ chối các chi phí được đề xuất (và gửi một lý do trả lời).

      • Chuyển chi phí đã được phê duyệt đến bộ phận kế toán.

      Với vai trò người sử dụng

      • Được đề xuất các chi phí của bạn.

      • Giải trình các lý do cho người quản lý.

      • Kiểm tra tình trạng của các chi phí.

      Với vai trò kế toán viên

      • Kiểm tra chi phí của nhân viên

      • Tạo các phiếu chi

      • Thực hiện thủ tục thanh toán

      ACE LOANS & SALARY

      Quản lý các khoản vay trức của nhân viên và các khoản lương tạm ứng của doanh nghiệp. Cho phép nhân viên gửi yêu cầu tạm ứng lương, sau đó người quản lý sẽ xem xét để chấp thuận hay từ chối yêu cầu đó kèm chú thích giải thích tại sao không chấp nhận yêu cầu đó. 
      HR cũng có thể kiểm soát và xử lý các khoản tạm ứng lương tổng thể của công ty, phòng ban. 
      ▪  ACE HRMS Payroll sắp xếp hợp lý toàn bộ quy trình quản lý tiền lương của công ty. Giúp giảm đáng kể thời gian xử lý bảng lương với các phương pháp tạo phiếu lương tiên tiến dựa trên bảng chấm công, cấu trúc lương và quy tắc tính lương.
      ▪  Tạo các cấu trúc lương khác nhau cho nhân viên bằng các quy tắc tính lương. Sử dụng các quy tắc tính lương để tính như DA, HRA, Cross,…
      ▪  Phụ cấp, PF và các phúc lợi khác: Sử dụng các quy tắc tính lương và chế độ phúc lợi của nhân viên: Thuế, PF, chứng từ khác, khấu trừ,… tất cả đều được tạo mới và xử lý dễ dàng.
      ▪  Tích hợp bảng chấm công: Tạo bảng chấm công dựa trên hợp đồng, quy tắc lương, cấu trúc lương và lương được tính dựa trên bảng chấm công của mỗi nhân viên.
      ▪  Quản lý bảng lương của tất cả nhân viên: Quản lý các chi phí trong việc tạo phiếu lương riêng lẻ, sử dụng tùy chọn tạo nhóm và tạo tất cả các khoản lương của nhân viên cùng nằm trong một cấu trúc lương.


      Quản lý chấm công

      ▪  Tạo và phân công dự án: Sắp xếp khối lượng công việc của nhân viên bằng cách phân công công việc theo nhiệm vụ và theo dự án.

      ▪  Cấp quyền truy cập: Trưởng phòng có thể cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập của nhân viên chỉ trong vài lần click chuột. 

      ▪  Phê duyệt bảng chấm công: Xem xét tổng quan về bảng chấm công của nhân viên và phê duyệt chúng
      ▪  Kiểm soát chấm công: kích hoạt email định kỳ nhằm nhắc nhở việc chấm công cho người dùng, và gửi bảng chấm công cho quản lý phê duyệt.
      ▪  Tổng quan về hoạt động của nhân viên: Giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên qua phần công việc và dự án.
      ▪  Nhận dữ liệu thống kê thực tế: Nhanh chóng đánh giá được thời gian bạn sử dụng cho công việc theo ngày hoặc theo tuần.
      ▪  Timesheet profit: Dễ dàng xem xét hiệu suất công việc của nhân viên bằng việc đo lường lợi nhuận từ các dự án của họ.

      Clarico-Text-Image-2

      ACE Appraisal

      • Tạo bảng khảo sát, thu thập kết quả thông tin đánh giá nhân viên trực tuyến để đánh giá và theo dõi sự phát triển của nhân viên.

      • Mỗi nhân viên sẽ được nhận email tự động và yêu cầu để thực hiện một cuộc đánh giá định kỳ của các đồng nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Hệ thống sẽ kiểm soát nhân viên nào chưa hoàn thành bảng khảo sát để tạo lịch nhắc nhở.

      • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất của nhân viên dựa trên bộ tiêu chí KPIs đã xây dựng

      • ACE Appraisal thiết lập sẵn các báo cáo để doanh nghiệp có thể xem báo cáo đánh giá theo từng nhân viên, bộ phận.

      PHẦN MỀM QUẢN TRỊ ERP

      LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

      ACEconomy - Unlock Your Business!