• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
 • |
 •  SĐT
 •  : 02862921170
 •  
 • |
 • ACEconomy - Unlock Your Business           

ACE HRM

Không chỉ đơn giản là phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên, ACE HRM cung cấp các nghiệp vụ chuyên sâu giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian làm việc của nhân viên, tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

 

 
 

Giao diện thân thiện

Đầy đủ tính năng


Báo cáo quản trị

 

ACE Recruitment

Các chức năng của ACE HRM cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình tuyển dụng riêng của mình, sàng lọc hồ sơ ứng viên bằng bảng câu hỏi online và dễ dàng quản lý trạng thái phỏng vấn của các ứng viên


Quy Trình Tuyển Dụng

 • Lập kế hoạch tuyển dụng

 • Thiết lập bảng mô tả nội dung vị trí cần tuyển dụng

 • Lập bộ câu hỏi phỏng vấn

 • Theo dõi hồ sơ dự tuyển

 • Xây dựng một cơ sở dữ liệu các kĩ năng theo chỉ mục của từng ứng viên

 • Chấm điểm phỏng vấn

 • Phê duyệt phỏng vấn và tuyển dụng


Xây Dựng Chiến Dịch Tuyển Dụng

Sử dụng chế độ xem Kanban và tùy chỉnh các bước của quá trình tuyển dụng riêng theo từng Doanh Nghiệp: Sơ Tuyển, buổi phỏng vấn đầu tiên, buổi phỏng vấn thứ hai, đàm phán, ... Nhận số liệu thống kê chính xác về đường dẫn tuyển dụng của Doanh nghiệp. Nhận báo cáo để so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau trên các kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài, có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch và chiến lược tuyển dụng dựa trên sự so sánh này.


Tích Hợp Cuộc Khảo Sát Trực Tuyến/ Trực Tiếp

Sử dụng thiết kế của các bản khảo sát phù hợp với câu hỏi để tạo ra quy trình tuyển dụng của riêng  từng Doanh Nghiệp. Yêu cầu các ứng viên phải điền vào các bản khảo sát trực tuyến hoặc yêu cầu người phỏng vấn sử dụng nó trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp.

ACE Expenses

ACE HRM sẽ cung cấp một quy trình chuẩn mực, linh hoạt cho việc quản lý chi phí theo nhân viên, bộ phận

Với vai trò người quản lý

 • Theo dõi các khoản chi phí trong bộ phận đang phụ trách.

 • Chấp thuận hoặc từ chối các chi phí được đề xuất (và gửi một lý do trả lời).

 • Chuyển chi phí đã được phê duyệt đến bộ phận kế toán.

Với vai trò người sử dụng

 • Được đề xuất các chi phí của bạn.

 • Giải trình các lý do cho người quản lý.

 • Kiểm tra tình trạng của các chi phí.

Với vai trò kế toán viên

 • Kiểm tra chi phí của nhân viên

 • Tạo các phiếu chi

 • Thực hiện thủ tục thanh toán

 

ACE Employees

 • Quản lý tất cả thông tin cá nhân của nhân viên ( Quá trình công tác, sơ yếu lý lịch, tình trạng sức khỏe, quan hệ gia đình, người thân, khen thưởng kỷ luật...)

 • Theo dõi nhật ký công việc hàng tuần Quản lý chấm công (lịch làm việc, tăng ca, ...)

 • Quản lý, thống kê ngày phép

 • Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm

 • Tính lương nhân viên, thuế TNCN

Odoo • Image and Text

ACE Loans & Salary

Quản lý các khoản vay trước của nhân viên và các khoản lương tạm ứng của doanh nghiệp. Cho phép nhân viên gửi yêu cầu tạm ứng lương, sau đó người quản lý sẽ xem xét để chấp thuận hay từ chối yêu cầu đó kèm chú thích giải thích tại sao không chấp thuận yêu cầu đó. 

HR cũng có thể kiểm soát và xử lý các khoản tạm ứng lương tổng thể của công ty, phòng ban. 

ACE Appraisal

 • Tạo bảng khảo sát, thu thập kết quả thông tin đánh giá nhân viên trực tuyến để đánh giá và theo dõi sự phát triển của nhân viên.

 • Mỗi nhân viên sẽ được nhận email tự động và yêu cầu để thực hiện một cuộc đánh giá định kỳ của các đồng nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Hệ thống sẽ kiểm soát nhân viên nào chưa hoàn thành bảng khảo sát để tạo lịch nhắc nhở.

 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất của nhân viên dựa trên bộ tiêu chí KPIs đã xây dựng

 • ACE Appraisal thiết lập sẵn các báo cáo để doanh nghiệp có thể xem báo cáo đánh giá theo từng nhân viên, bộ phận.

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ ERP

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

ACEconomy - Unlock Your Business!