• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  •  SĐT
  •  : 02862921170
  •  
  • |
  • ACEconomy - Unlock Your Business           

ACE MRP


Hoạch Định Nguồn Lực Sản Xuất Hiệu Quả

Clarico-Text-Image

Phần mềm quản lý sản xuất ACE MRP cho phép doanh nghiệp lên kế hoạch dựa trên dữ kiện sản xuất ghi nhận được từ các Work center (xưởng làm việc), theo dõi và đánh giá tiến độ sản xuất. Giúp triển khai nhanh chóng các phương pháp quản lý tiên tiến như : Just-in-time, Lean Manufacturing. Tối ưu hóa nguyên vật liệu tồn kho cũng như phản ảnh chính xác chi phí sản xuất trên thời gian thực.

Clarico-Picture

Clarico-3 Columns Style 2

Tạo lập & Quản lý các lệnh sản xuất


Clarico-3 Columns Style 2

Quản lý định mức nguyên vật liệu sản xuất


Clarico-3 Columns Style 2

Theo dõi kế hoạch và tiến độ sản xuất


Clarico-Image-Text

Trung tâm kiểm soát & điều khiển công việc

Theo dõi thời gian thực

Hiển thị bảng tính

Đăng ký sản xuất

Tích hợp tính năng kiểm tra chất lượng

Cảnh báo các thao tác thực hiện

Ghi lại số seri/ Số lô


Công cụ Đo kpi s và lập báo cáo tuyệt vời

Kiểm soát năng suất bằng các báo cáo Hiệu suất Thiết bị Tổng thể (Overall Equipment Efficiency) và theo dõi 6 tổn thất lớn của TPM. Theo dõi các mục tiêu KPIs bảo trì như MTTR và MTBF. Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực

Báo cáo linh hoạt từ chi phí đến truy xuất nguồn gốc xuất xứ, phân tích hiệu suất, OEE, hơn thế nữa, ACE MRP giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định thông minh hơn cho doanh nghiệp

Clarico-Text-Image

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ ERP

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

ACEconomy - Unlock Your Business!