• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  •  SĐT
  •  : 02862921170
  •  
  • |
  • ACEconomy - Unlock Your Business           

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SẢN XUẤT


AN END - TO - END SYSTEM

Xây dựng hệ thống sản xuất ERP từ đầu đến cuối. Từ việc tính toán giá thành sản phẩm, kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng, hàng tồn kho, hoạch định nhu cần vật tư, cập nhật - kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/ lệnh sản xuất, quy trình kiểm tra/ đánh giá chất lượng thành phẩm cũng như kiểm soát tiêu hao vật tư. ACE Manufacturing được phát triển tập trung vào phân hệ sản xuất để giúp nhà quản lý cân bằng nguồn lực cung ứng thị trường hiệu quả, kiểm soát rủi ro và khả năng hiển thị hiệu suất làm việc của nhà máy. 

Clarico-Image-Text

Hệ thống ERP tích hợp riêng cho ngành sản xuất

ACEconomy thiết kế hệ thống quản lý riêng cho quy trình sản xuất/ môi trường nhà máy sản xuất với từng quy mô khác nhau nhằm hợp lý hóa các quy trình trong bán hàng, xử lý đơn hàng, tài chính, nhân sự, lập kế hoạch, sản xuất, tồn kho, mua sắm ... Đóng vai trò quan trọng về khả năng hiển thị, thực hiện, truyền tải các yêu cầu của hoạt động sản xuất và dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng.


Thiết lập lại hệ thống sản xuất

Thời gian giao tiếp thực

Hiển thị bảng tính, thông báo chất lượng làm việc của nhân viên trong suốt quá trình hoạt động.

All - In - One

Tính nằng hoạch định nhu cầu vật tư, MRP, kiểm định chất lượng, bảo trì, PLM được tích hợp đầy đủ

Tự động hóa bộ máy sản xuất

Linh hoạt thu thập dữ liệu theo thời gian thực bằng các thiết bị khác nhau bằng cách sử dụng API

TỰ ĐỘNG HÓA VIỆC BẢO TRÌ/ BẢO DƯỠNG

Nhằm duy trì hoạt động sản xuất cách liên tục. ACE ERP tính toán các thông số thống kê nhằm giúp doanh nghiệp lập kế hoạch bảo trì/ bảo dưỡng dự phòng, bao gồm thời gian trung bình giữa các sự cố có thể xảy ra (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày dự kiến xảy ra sự cố tiếp theo, đồng thời cho phép doanh nghiệp tự động lên lịch đo lường và bảo dưỡng dự phòng

Clarico-Picture

Thiết lập kế hoạch kiểm soát chất lượng chi tiết

Thiết lập quá trình từ A-đến-Z, xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng nhằm kích hoạt quá trình kiểm tra chi tiết. Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy định thống kê (SPC). Đính kèm tại liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

Clarico-Text-Image

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

ACEconomy - Unlock Your Business!