Giải Pháp ERP & MES Ngành Sản Xuất Lắp Ráp

Phần mềm erp delmia | works GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNH LẮP RÁP TỪ KHÂU KẾ ĐẾN HẾT DÂY CHUYỀN.

Việc phát minh ra dây chuyền sản xuất lắp ráp đã đưa khả năng sản xuất hàng loạt trở thành hiện thực và thay đổi đáng kể ngành công nghiệp sản xuất. Ngày nay, sản xuất lắp ráp đã phát triển thành nhiều loại hình khác nhau, tất cả đều có khả năng sản xuất một số lượng hàng hóa có giá trị nhất thế giới. Nhưng nếu sản xuất và chế tạo lắp ráp quan trọng như vậy, thì tại sao hầu hết các nhà cung cấp phần mềm ERP không cung cấp các công cụ và chương trình cụ thể cho quy trình lắp ráp của bạn? 

Không giống như nhiều nhà cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP khác, DELMIA | Works cung cấp các tính năng dành riêng cho ngành để hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, quản lý vòng đời sản phẩm và duy trì sản phẩm chất lượng trong suốt quá trình. Với các tính năng như danh sách công việc, báo cáo nguồn nhân lực, hỗ trợ lắp ráp phụ và bảo mật thông quan dây chuyền (line clearance security). DELMIA | Works cung cấp phần mềm phù hợp với quy trình lắp ráp và chế tạo, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc trên toàn doanh nghiệp.

LẬP LỊCH LINH HOẠT

Cho dù bạn yêu cầu danh sách công việc hoặc lên lịch sản xuất (hoặc kết hợp cả hai), với phần mềm quản lý sản xuất DELMIA | Works, nhân viên có thể đăng nhập điện tử vào danh sách công việc cụ thể của họ trong ngày để nhận chi tiết công việc, thời gian lịch trình hoạt động và hơn thế nữa trực tiếp tới các trạm làm việc của họ. Ngoài ra, lập kế hoạch sản xuất lắp ráp là một yếu tố quan trọng với quy trình chế tạo và lắp ráp chi tiết, lập kế hoạch năng lực và kiểm soát lắp ráp phụ.

TÍNH NĂNG CỤ THỂ CỦA LẮP RÁP

Được thiết kế để giải quyết những thách thức sản xuất độc đáo của các ngành sản xuất lắp ráp, DELMIA | Works cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ, bao gồm:

Linh hoạt cấu hình lắp ráp 

Cho dù quy trình lắp ráp và chế tạo của bạn là dựa trên trung tâm làm việc, dựa trên dây chuyền lắp ráp, dựa trên ứng dụng hay kết hợp nhiều loại, phần mềm ERP sản xuất lắp ráp của DELMIA | Works có các tùy chọn dành riêng cho ngành cho cả sản xuất liên tục và sản xuất hàng loạt. Phần mềm lập kế hoạch sản xuất lắp ráp, phần mềm sản xuất,

Quản lý BOM 

Tạo các quy trình không giới hạn và gắn chúng vào các BOM lắp ráp cụ thể để hiển thị trong mọi bước sản xuất. Các BOM lắp ráp của DELMIA | Works hỗ trợ nhiều quy trình và nhiều chu kỳ để tạo ra một số bộ phận duy nhất hoặc nhiều bộ phận, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Báo cáo nguồn nhân lực 

Các công cụ lắp ráp của DELMIA | Works cho phép lao động tập trung sản xuất. Báo cáo lao động theo quy trình hoặc theo ca, có theo dõi chi tiết từng giai đoạn hoặc khi kết thúc. Từ chối / loại bỏ các thành phần ở mỗi quy trình để hiển thị liên tục.

Bảo mật quy trình

Chọn chứng nhận các quy trình riêng biệt của bạn hoặc bằng cấp nhân viên của bạn để bảo mật cao hơn. Chỉ định đúng người quản lý để cấp quyền và cuối cùng là phê duyệt lắp ráp.

Quản lý vòng đời sản phẩm 

Theo dõi sản phẩm từ quá trình thiết kế và báo giá cho đến khi lắp ráp và đến cuối vòng đời của sản phẩm.

đăng ký nhận demo trực tiếp

PCB GRAPHTECH VIETNAM - Your Solutions Provider