• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
 • |
 •  SĐT
 •  : 02862921170
 •  
 • |
 • ACEconomy - Unlock Your Business           

Giải Pháp ERP Dành Cho Doanh Nghiệp

Chúng tôi cài đặt các hệ thống ACE triển khai trong nội bộ công ty bằng cách cài đặt tại máy chủ của công ty và được quản lý bởi đội ngũ IT của bạn. Với hình thức triển khai này, bạn được đảm bảo việc sử dụng triệt để tính năng của một hệ thống quản trị lớn đồng thời có tính ổn định và bảo mật cao.

Chúng Tôi Cung Cấp Những Gì?

 • ACE ERP: Giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện

 • ACE SALES: Giải pháp quản lý bán hàng

 • ACE CRM: Giải pháp chăm sóc khách hàng

 • ACE HRM: Giải pháp quản lý nhân sự

 • ACE Inventory: Giải pháp quản lý kho hàng

 • ACE Accounting: Giải pháp quản lý kế toán

 • ACE Purchasing: Giải pháp quản lý mua hàng

 • Giải pháp chuyên ngành: dành cho những ngành nghề cụ thể, theo từng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy Trình Triển Khai

 • Business Need Analysis: ACEconomy phát triển hệ thống bảng câu hỏi, thông số kỹ thuật, quy trình làm việc và phân tích các thông số quan trọng khác dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp để hiểu rõ về nhu cầu kinh doanh và xác định phạm vi và mục tiêu dự án.

 • Full Featured Prototype: ACEconomy sẽ cấu hình và tùy chỉnh Odoo để bao quát tất cả các hoạt động của các phòng ban theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và áp dụng mô hình thực tiễn của các doanh nghiệp đầu ngành. 

 • Data Import & Specific Development: ACEconomy sẽ hỗ trợ chuẩn hóa các dữ liệu đầu vào cho việc triển khai nhập liệu, và phát triển đầy đủ các tính năng theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

 • Validation & Training: ACEconomy sẽ hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ cho các phòng ban và hướng dẫn sử dụng chi tiết đến người dùng cuối, giúp người dùng cuối tự tin sử dụng.

 • Deployment and Go live.

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH

Hệ thống được thiết kế chuẩn theo từng ngành nghề nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn.
Hệ thống ACEconomy linh hoạt , thông minh đã giải quyết tất cả các khó khăn
trong công tác xử lý thông tin và lỗi hệ thống trong doanh nghiệp.

Lorem Ipsum

ACE Coffee Shop

Lorem Ipsum

ACE Dental

Lorem Ipsum

ACE Fashion

Lorem Ipsum

ACE Hotel

Lorem Ipsum

ACE Beauty Spa

Lorem Ipsum

ACE Hospital

Lorem Ipsum

ACE Retail

Lorem Ipsum

ACE Ecommerce

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ACEconomy - Unlock Your Business!