Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

ACE ACCOUNTING

Reference :

1 ₫ 1.0 VND 1 ₫

1 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN

1.       Cập nhật hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng tạo trực tiếp từ đơn hàng bán:Hoặc Vào đường dẫn Kế toán >> Khách hàng >> Các Hóa đơn, Click Tạo:Một số thông tin bên tab Thông tin khác:2.     Nghiệp vụ hàng bán trả lại
“Thêm hóa đơn âm” là chứng từ ghi nhận giảm công nợ của khách hàng, thông thường Sử dụng cho nghiệp vụ hàng bán bị trả lại.
“Thêm hóa đơn âm” được tạo trực tiếp từ hóa đơn bán hàng:


Màn hình tạo “Hóa đơn âm”:


Các chức năng tương tự như hóa đơn bán hàng.
Lưu ý:
-        Tạo ra một sổ nhật ký (Journal) riêng để theo dõi riêng đối với nghiệp vụ hàng bán bị trả lại (hệ thống mặc định chung sổ nhật ký với hóa đơn bán hàng).

3.      Thu tiền
Thu tiền tại hóa đơn bán hàng:

4.     Cập nhật hóa đơn mua hàng
Hóa đơn mua hàng tạo trực tiếp từ đơn hàng mua:Hoặc Vào đường dẫn Accounting >> Vendor >> Vendor Bills, Click Create:Một số thông tin bên tab “ Thông tin khác” và “Thuế GTGT

5.     Nghiệp vụ hàng mua trả lại
Hoàn trả” hay “Credit note”  là chứng từ ghi nhận giảm công nợ với nhà cung cấp, thông thường Sử dụng cho nghiệp vụ hàng mua trả lại.
hoàn trả” được tạo trực tiếp từ hóa đơn mua hàng:Chọn phương pháp ghi sổ:Các chức năng tương tự như hóa đơn mua hàng.

-        Tạo ra một sổ nhật ký (Journal) riêng để theo dõi riêng đối với nghiệp vụ trả lại hàng mua (hệ thống mặc định chung sổ nhật ký với hóa đơn mua hàng).

6.    Thanh toán-        Cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin thanh toán:


7.     Bút toán tay
Đường dẫn: Kế toán >> kế toán >> các bút toán số nhật ký-        Chọn “Tạo-        Nhập các thông tin cho bút toán.
Chọn “lưu” để hệ thống ghi nhận thông tin, người dùng có thể tìm lại phiếu để “vào sổ
CHọn “vào sổ” để hệ thống ghi nhận vào sổ nhật ký8.    Báo cáo
Đường dẫn: Kế toán >> Báo cáo
Người dùng chọn báo cáo mà mình muốn xem -        Người dùng chọn các tiêu chí khác nhau để lên báo cáo