gIẢI PHÁP ERP

CHO DOANH NGHIỆP


Chúng tôi cài đặt các hệ thống ACE triển khai trong nội bộ công ty bằng cách cài đặt tại máy chủ của công ty và được quản lý bởi đội ngũ IT của bạn. Với hình thức triển khai này, bạn được đảm bảo việc sử dụng triệt để tính năng của một hệ thống quản trị lớn đồng thời có tính ổn định và bảo mật cao.

Chúng tôi cung cấp những gì?
 • ACE ERP: Giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện

 • ACE SALES: Giải pháp quản lý bán hàng

 • ACE CRM: Giải pháp chăm sóc khách hàng

 • ACE HRM: Giải pháp quản lý nhân sự

 • ACE Inventory: Giải pháp quản lý kho hàng

 • ACE Accounting: Giải pháp quản lý kế toán

 • ACE Purchasing: Giải pháp quản lý mua hàng

 • Giải pháp chuyên ngành: dành cho những ngành nghề cụ thể, theo từng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy Trình Triển Khai

 • Business Need Analysis: ACEconomy phát triển hệ thống bảng câu hỏi, thông số kỹ thuật, quy trình làm việc và phân tích các thông số quan trọng khác dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp để hiểu rõ về nhu cầu kinh doanh và xác định phạm vi và mục tiêu dự án.

 • Full Featured Prototype: ACEconomy sẽ cấu hình và tùy chỉnh ACEconomy để bao quát tất cả các hoạt động của các phòng ban theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và áp dụng mô hình thực tiễn của các doanh nghiệp đầu ngành. 

 • Data Import & Specific Development: ACEconomy sẽ hỗ trợ chuẩn hóa các dữ liệu đầu vào cho việc triển khai nhập liệu, và phát triển đầy đủ các tính năng theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

 • Validation & Training: ACEconomy sẽ hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ cho các phòng ban và hướng dẫn sử dụng chi tiết đến người dùng cuối, giúp người dùng cuối tự tin sử dụng.

 • Deployment and Go live.

System • Văn bản và hình ảnh