ACEconomy 

GIẢI PHÁP ERP TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

 

Deal Of The Day

Exciting offers on Home Accessories

Days Hours Minutes SecondsDịch Vụ Triển Khai Trọn Gói Giải Pháp Phần Mềm ERP

ACEconomy • Văn bản và hình ảnh

PCB GraphTech Việt Nam triển khai trọn gói tất cả các tinh năng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP dựa trên tiêu chuẩn Frameworks ACEconomy, tối ưu hóa tính năng mở  rộng dành cho tất cả loại hình, quy mô hoạt động kinh doanh. Khả năng tích hợp tất cả các nghiệp vụ theo mong muốn riêng của từng doanh nghiệp với ngân sách hợp lý. Đồng thời  doanh nghiệp có thể dễ dàng nâng cấp & làm mới hệ thống khi có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động trên mọi lĩnh vực. phần mềm erp, hệ thống erp, phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm crm, 

đăng ký nhận demo trực tiếp

PCB GRAPHTECH VIETNAM - Your Solution Provider