PHẦN MỀM TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CAM KẾT/ SẴN CÓ ĐỂ CAM KẾT GIAO HÀNG

(CAPABLE TO PROMISE-CTP / AVAILABLE TO PROMISE-ATP)

05/03/2021 06:47:19
Nguyễn Ngọc Thanh
0 comment

Chức năng “khả năng cam kết” của phần mềm quản lý sản xuất MES DELMIA | Works cho phép bạn tự tin trả lời những câu hỏi hóc búa nhất của khách hàng: TÔI CÓ THỂ LẤY ĐƯỢC BAO NHIÊU HÀNG HÓA VÀ KHI NÀO TÔI CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC CHÚNG. Chi tiết công cụ CTP/ATP là phân tích tổng thể về số giờ hoạt động, yêu cầu về thời gian sản xuất và chế tạo, tính sẵn sàng của máy móc, khả năng đáp ứng nguồn nhân lực, tính sẵn sàng của dụng cụ và vật liệu cần thiết. Bằng cách kết hợp tất cả các khía cạnh của những gì cần thiết để sản xuất một sản phẩm, mô-đun phần mềm CTP/ATP của DELMIA | Works cung cấp cho các nhà sản xuất khả năng hoàn thành tốt hơn trong vài giây thông qua tất cả các cấp và trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì vậy, bạn có thể đáp ứng ngay lập tức và chính xác nhu cầu của khách hàng dựa trên thông tin sản xuất theo thời gian thực.

 
 

Các Lợi Ích Khi Sử Dụng Phần Mềm Tính Toán Khả Năng Cam Kết/ Sẵn Có Để Cam Kết Giao Hàng
- Cung cấp lý thuyết về thuật toán ràng buộc cung cấp bức tranh tổng thể về tính sẵn có của hàng tồn kho.
- Khả năng xem xét tất cả các giao dịch hàng tồn kho đã lên kế hoạch, bao gồm tồn kho, nhận hàng, sản xuất, công việc tồn đọng và dự báo.
- Khả năng kết hợp vật liệu, công cụ và công suất máy thành một chế độ xem thống nhất.
- Biểu đồ đồ họa dễ đọc và sơ đồ định tuyến hiển thị tính khả dụng và các hạn chế có thể gây ra sự chậm trễ trong việc giao sản phẩm kịp thời.
- Tính toán các vấn đề mua hàng tiềm ẩn bằng cách phân tích thời gian giao hàng của nhà cung cấp.
- Sử dụng "Chạy tối ưu" và BOM nhiều cấp của để xác định các trung tâm làm việc cụ thể và đánh giá mọi ràng buộc có thể có.
- Trực quan chặn thời gian sản xuất có sẵn dựa trên các ngày lễ và ngày đóng cửa nhà máy phân xưởng do người dùng xác định.
- Đánh giá nhu cầu lao động và so sánh với lịch trình lao động thực tế, hiện tại và tương lai.
- Tự động tính toán ngày CTP sớm nhất. Nếu công việc đang được điều tra không thể chạy trong khung thời gian được yêu cầu vì không có đủ nguồn lực, thời gian mở khả dụng đầu tiên sẽ được xác định.
- Các hạn chế ảnh hưởng đến việc xử lý đơn hàng như thời gian thực hiện mua nguyên vật liệu, khả năng sẵn sàng lao động và công suất máy móc được xác định dễ dàng. Đi sâu vào các chi tiết để xác định quá trình hành động thích hợp.
- Nhanh chóng xác định các ràng buộc phụ khác như bao bì không có sẵn hoặc các nguyên vật liệu khác
- Tạo ngay đơn hàng bán trực tiếp từ màn hình CTP với ngày CTP tự động được nhập vào ngày có thể đáp ứng
- Nhanh chóng đánh giá lịch trình bảo trì cho trạng thái vào/ra của máy móc và công cụ để kiểm tra các giai đoạn thời gian không hoạt động theo kế hoạch.
- Xem cách khả năng có thể cam kết đánh giá các nguồn lực và ràng buộc về vật chất, lao động và hàng tồn kho để giúp bạn đặt kỳ vọng chính xác vào ngày giao hàng cho khách hàng.