Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

ACE ACCOUNTING

Reference :

1 ₫ 1.0 VND 1 ₫

1 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

Limited Time Only

Deal Of The Day

Exciting offers on Home Accessories

DaysHoursMinutesSeconds

    Phần mềm kế toán ACE Accounting hỗ trợ giải pháp Kế toán theo chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) và các chuẩn kế toán của quốc tế, doanh nghiệp không cần phải dùng thêm một phần mềm Kế toán nào khác để xử lý các hóa đơn, chứng từ. Cho phép hệ thống kế toán kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán online. Dữ liệu luôn được đồng nhất và cập nhật nhanh chóng, kết hợp chặt chẽ với các phần mềm quản lý khác trong ACEconomy như ACE Sales, ACE Inventory, ACE Purchasing, ... tạo nguồn dữ liệu đồng nhất và giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý kinh doanh 

    Cấu Hình Phù Hợp Với Từng Doanh Nghiệp

    Cung cấp đầy đủ tất cả chức năng của từng phân hệ
    Phân quyền người dùng
    Giao diện đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng
    Không giới hạn người dùng phần mềm quản lý doanh nghiệp,

    Báo Cáo Tùy Biến Đặc Thù

    ACE Accounting cung cấp đầy đủ bộ báo cáo theo hệ thống báo cáo chuẩn của kế toán Việt Nam.

    Hỗ trợ thiết lập mô hình công ty Mẹ - con, doanh nghiệp ngoài việc xem báo cáo theo từng công ty riêng.

    Cung cấp giải pháp hợp nhất số liệu giúp doanh nghiệp có thể phân tích tình hình hoạt động của từng công ty hoặc theo toàn group, tập đoàn.

    Quản Lý Các Khoản Thanh Toán

    • Thông báo khoản trả trước

    •  Công nợ được theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, hợp đồng, hóa đơn, đơn hàng.

    •  Công nợ sắp đến hạn được hệ thống cảnh báo tự động bằng email theo thời gian thiết lập sẵn

    •  Phân nhóm tuổi nợ


    Quản Lý Các Khoản Vay

    • Theo dõi các khoản vay: lãi suất vay, ngày đáo hạn, ...

    • Hệ thống hỗ trợ thiết lập cảnh b áo thời gian đến hạn đóng tiền lãi vay, tiền gốc,...

    • Quản lý các khoản vay theo đối tượng cho vay, khế ước vay, hợp đồng vay.


    Kế Toán Kho

    Theo dõi chi tiết hàng tồn kho theo từng mặt hàng/ từng kho

    Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp FIFO/bình quân gia quyền

    Dễ dàng truy xuất nguồn gốc hàng hóa của từng nghiệp vụ phát sinh

    Cảnh báo hàng tồn kho quá hạn, phân tích tồn kho theo từng thời điểm

    Tự Động Hóa Quy Trình Hoạt Động

    Tối ưu hóa mã nguồn để đảm bao việc vận hành tiêu tốn ít tài nguyên điện toán nhất

    An toàn bảo mật dữ liệu

    Tích hợp với tất cả các chức năng có sẵn của ACEconomy

    Phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm quản lý kế toán, phần mềm erp, phần mềm kế toán sản xuất, kế toán chi phí sản xuất, kế toán doanh nghiệp,