Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

Phần Mềm Quản Lý Kho - ACE INVENTORY

Reference :

1 ₫ 1.0 VND 1 ₫

1 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

 
 


services

Tự Động Hóa Các Nghiệp Vụ

services

Thực Hiện Phương Pháp Ghi Sổ Kép

services

Quản Lý Dữ Liệu Thông Minh

Multi – assignation of Serial numbers

services

Phương Thức Vận Chuyển

services

Tự Động Gửi SMS, Email

services

Dự Báo Hàng Tồn Kho

services

Thông Báo Cảnh Báo

services

Báo Cáo Định Kỳ

  • Phần mềm quản lý kho hàng ACE Inventory định nghĩa, cấu hình tất cả các nghiệp vụ kho của doanh nghiệp theo yêu cầu. Do đó khi làm việc ở bất kỳ nghiệp vụ nào, hệ thống sẽ tự xử lý các bước tiếp theo một cách tự động. Trong trường hợp người dùng chọn sai thao tác hay nghiệp vụ nào đó, hệ thống sẽ tự động thông báo cho khách hàng để kiểm tra nhằm đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra chính xác nhất.

  • ACE Inventory hạn chế tối đa sai sót về mặt con người, tối ưu hóa thời gian xử lý quy trình quản lý kho. Phần mềm erp,

Dễ dàng truy xuất nguồn gốc hàng hóa

  • ACE Inventory hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra tồn kho hàng hóa đến từng lô hàng, vị trí trong kho

  • Theo dõi chi tiết tất cả các bước di chuyển hàng hóa qua các kho, không chỉ kho tại doanh nghiệp mà còn trong các kho đối ứng (khách hàng, nhà cung cấp hoặc các địa điểm sản xuất).

  • Duyệt qua các dòng truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi để có một cái nhìn rõ ràng với những gì đã xảy ra với một hàng hóa hoặc lô hàng hóa cụ thể.

  • Khai báo số ngày theo sản phẩm, khi tạo lô/ seri hệ thống sẽ tự động tính toán ra thời hạn sử dụng sản phẩm, ngày hết hạn sản phẩm, ngày loại bỏ sản phẩm và ngày cảnh báo sản phẩm.

Hệ thống báo cáo tồn kho

ACE Inventory cung cấp đầy đủ bộ báo cáo kho theo hệ thống chuẩn kế toán Việt Nam (VAS).

Ngoài ra, ACE còn có các báo cáo:

- Báo cáo định mức hàng tồn kho (dưới mức tối thiểu/trên mức tối đa)

- Báo cáo hàng tồn kho sắp hết hạn

- Báo cáo phân tích lưu chuyển hàng hóa

- Với thiết kế báo cáo linh hoạt, doanh nghiệp dễ dàng chọn lọc thông tin và dạng báo cáo muốn xem như: báo cáo biểu đồ, báo cáo dạng bảng kê, ...

ĐĂNG KÝ nhận demo trực tiếp

PCB GRAPHTECH VIETNAM - Your Solutions Provider