Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

Phần Mềm Quản Lý Mua Hàng - ACE PURCHASING

Reference :

1 ₫ 1.0 VND 1 ₫

1 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

Phần mềm quản lý mua hàng (ACE Purchasing) được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý chặt chẽ việc mua hàng và các chi phí liên quan, nhằm trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác. Phần mềm erp

Tự động hóa quy trình mua hàng

ACE Purchasing tính toán tự động vòng luân chuyển vật tư – hàng hóa tồn kho, nhằm đảm bảo tính tối ưu tồn kho cho vật tư hàng hóa.

Tự động gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp dựa trên định mức tồn kho --> Cải thiện hiệu suất mua hàng và tồn kho với các quy tắc mua hàng tùy thuộc vào mức tồn kho, quy tắc logistic, đơn bán hàng, đơn đặt hàng sản xuất dự báo, ... phần mềm quản lý doanh nghiệp

Hỗ trợ Người quản lý chọn phương pháp bổ sung khác nhau cho mỗi sản phẩm dựa trên chiến lược sản xuất và phân phối.

Cập Nhật Bảng Giá Hàng Hóa Theo Cung Cấp

  • ACE Purchasing cho cập nhật bảng giá nhà cung cấp và thông tin tham chiếu nhà cung cấp để đưa ra quyết định mua hàng thông minh dựa trên chương trình khuyến mãi, số lượng và điều kiện hợp đồng đặc thù. Phần mềm quản trị doanh nghiệp,

  • Linh hoạt trong việc tạo đơn hàng, duyệt đơn hàng theo dõi tình trạng đơn hàng mua thông qua hệ thống cảnh báo và email tự động

  • Bằng phương pháp tối ưu tồn kho hàng hóa, doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm tra tình trạng hàng tồn và lên kế hoạch sản xuất hay phân phối hàng hóa.

Chọn Nhà Cung Cấp Phù Hợp Nhất Thông Qua Đấu Thầu Mua Hàng

  • Doanh nghiệp khi có nhu cầu mua hàng sẽ đàm phán, trao đổi bảng giá, chiết khấu, ... với một số nhà cung cấp để đưa ra lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất. 

  • ACE Purchasing hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sự kiện đấu thầu mua hàng, tổng hợp các trao đổi của nhà cung cấp trong quá trình này và so sánh các thỏa thuận giữa các nhà cung cấp. Từ đó doanh nghiệp chọn ra nhà cung cấp phù hợp nhất và gửi đơn đặt hàng trực tiếp từ màn hình đấu thầu. Đồng thời, các thông tin tổng hợp trong quá trình đấu thầu sẽ được sử dụng làm báo cáo phân tích chất lượng của các nhà cung cấp của bạn sau này.

Báo Cáo Phân Tích Tình Hình Mua Hàng Nhanh, Chính Xác

Các số liệu phát sinh trong quá trình mua hàng được thống kê chi tiết, rõ ràng, chính xác về tình trạng đơn hàng, năng lực của nhà cung cấp thông qua các báo cáo linh hoạt: 

- Báo cáo giao hàng chậm 

- Báo cáo tổng hợp lượng hàng mua theo nhà cung cấp 

- Báo cáo tình hình biến động giá hàng mua

ACE Purchasing tích hợp dữ liệu mua hàng tới các bộ phân liên quan như kho, bán hàng, kế toán để kịp thời theo dõi việc nhập hàng, lên kế hoạch bán hàng theo dõi công nợ cũng như lên các báo cáo quản trị để phân tích lợi nhuận, dự báo và lập kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả.

ĐĂNG ký nhận demo trực tiếp

PCB GRAPHTECH VIETNAM - Your Solutions Provider