Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

ACE HRM

Reference :

1 ₫ 1.0 VND 1 ₫

1 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

ACE HRM - Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Không chỉ đơn giản là phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên, ACE HRM cung cấp các nghiệp vụ chuyên sâu giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian làm việc của nhân viên, tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Phần mềm erp, phần mềm chấm công, quản lý chấm công, quản lý nhân sự,

   ACE recruitment

   Các chức năng của ACE HRM cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình tuyển dụng riêng của mình, sàng lọc hồ sơ ứng viên bằng bảng câu hỏi online và dễ dàng quản lý trạng thái phỏng vấn của các ứng viên.
   Mô Hình Quản Lý Hồ Sơ Rõ Ràng
   Mọi thông tin quan trọng của tùng phòng ban được xử lý trong nháy mắt. Giới hạn khả năng hiển thị thông tin nhân viên, chỉ cung cấp công khai các thông tin cơ bản cần thiết cho toạn bộ đội ngũ nhân viên như danh bạ, sđt, chức vụ, phòng ban... Nhận các thông báo đối với bất kỳ đơn xin nghỉ phép, yêu cầu phân bổ, hồ sơ xin việc, thẩm định mới cũng như các yêu cầu công việc khác của nhân viên.

    phần mềm quản lý nhân viên,

   Xây Dựng Chiến Dịch Tuyển Dụng Hợp Lý

   Sử dụng chế độ xem Kanban và tùy chỉnh các bước của quá trình tuyển dụng riêng theo từng Doanh Nghiệp: Sơ Tuyển, buổi phỏng vấn đầu tiên, buổi phỏng vấn thứ hai, đàm phán, ... Nhận số liệu thống kê chính xác về đường dẫn tuyển dụng của Doanh nghiệp. Nhận báo cáo để so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau trên các kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài, có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch và chiến lược tuyển dụng dựa trên sự so sánh này.

   ACE Expenses

   ACE HRM sẽ cung cấp một quy trình chuẩn mực, linh hoạt cho việc quản lý chi phí theo nhân viên, bộ phận

   Chuyển chi phí đã được phê duyệt đến bộ phận kế toán.

   Chấp thuận hoặc từ chối các chi phí được đề xuất (và gửi một lý do trả lời).

   Theo dõi các khoản chi phí trong bộ phận đang phụ trách.

   ACE LOANS & SALARY

   Quản lý các khoản vay trức của nhân viên và các khoản lương tạm ứng của doanh nghiệp. Cho phép nhân viên gửi yêu cầu tạm ứng lương, sau đó người quản lý sẽ xem xét để chấp thuận hay từ chối yêu cầu đó kèm chú thích giải thích tại sao không chấp nhận yêu cầu đó. 

   HR cũng có thể kiểm soát và xử lý các khoản tạm ứng lương tổng thể của công ty, phòng ban. 

   ▪  ACE HRMS Payroll sắp xếp hợp lý toàn bộ quy trình quản lý tiền lương của công ty. Giúp giảm đáng kể thời gian xử lý bảng lương với các phương pháp tạo phiếu lương tiên tiến dựa trên bảng chấm công, cấu trúc lương và quy tắc tính lương.

   ▪  Tạo các cấu trúc lương khác nhau cho nhân viên bằng các quy tắc tính lương. Sử dụng các quy tắc tính lương để tính như DA, HRA, Cross,…

   ▪  Phụ cấp, PF và các phúc lợi khác: Sử dụng các quy tắc tính lương và chế độ phúc lợi của nhân viên: Thuế, PF, chứng từ khác, khấu trừ,… tất cả đều được tạo mới và xử lý dễ dàng.

   ▪  Tích hợp bảng chấm công: Tạo bảng chấm công dựa trên hợp đồng, quy tắc lương, cấu trúc lương và lương được tính dựa trên bảng chấm công của mỗi nhân viên.

   ▪  Quản lý bảng lương của tất cả nhân viên: Quản lý các chi phí trong việc tạo phiếu lương riêng lẻ, sử dụng tùy chọn tạo nhóm và tạo tất cả các khoản lương của nhân viên cùng nằm trong một cấu trúc lương.   quản lý chấm công

   ▪  Tạo và phân công dự án: Sắp xếp khối lượng công việc của nhân viên bằng cách phân công công việc theo nhiệm vụ và theo dự án.

   ▪  Cấp quyền truy cập: Trưởng phòng có thể cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập của nhân viên chỉ trong vài lần click chuột. 

   ▪  Phê duyệt bảng chấm công: Xem xét tổng quan về bảng chấm công của nhân viên và phê duyệt chúng

   ▪  Kiểm soát chấm công: kích hoạt email định kỳ nhằm nhắc nhở việc chấm công cho người dùng, và gửi bảng chấm công cho quản lý phê duyệt.

   ▪  Tổng quan về hoạt động của nhân viên: Giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên qua phần công việc và dự án.

   ▪  Nhận dữ liệu thống kê thực tế: Nhanh chóng đánh giá được thời gian bạn sử dụng cho công việc theo ngày hoặc theo tuần.

   ▪  Timesheet profit: Dễ dàng xem xét hiệu suất công việc của nhân viên bằng việc đo lường lợi nhuận từ các dự án của họ.   ĐĂNG KÝ nhận DEMO TRỰC tiếp

   PCH GRAPHTECH VIETNAM - Your Solutions Provider